NIS ASFALTIMI I RRUGES SE RUSIT

Ka nisur asfaltimi i rruges se Rusit duke filluar nga kryqezimi i Dobracit deri tek PTT- ja. Punimet te cilat kane filluar prej kohesh tashme jane duke perfunduar.

Sinkr….. Rrok Doda- Firma “Rroku”

Sipas perfaqesuesve te firmes kontrkatuese punimet për kete faze jane shtyre për arsye të nevojes për një ndërhyrje në rrjetin e ri të ujësjellësit.

Sinkr…

Sic mësohet edhe nga drejtuesit e Bashkisë Shkodër I gjithe segmenti qe nga kryqezimi I Dobracit deri ne fund te xhabijes do përfundoj brenda muajit mars, ndërs vijon edhe faza tjeter pastaj ajo e sistemimit të rrugëve dytësore të cilat lidhen me kolektorin kryesor dhe kështu zgjidhet problem kryesor I sistemimit të kanalizimeve të ujerave të bardha të qytetit Shkodër.

NIS ASFALTIMI I RRUGES SE RUSIT
NIS ASFALTIMI I RRUGES SE RUSIT

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Shkruaj një përgjigje

Adresa juaj email nuk bëhet publike. Fushat që kërkohen shënjohen me *